WINDOWS XP-SP2 or higher browser recommended for viewing Malayalam Unicode

വായനയ്ക്ക് മുന്‍പ്

പരിഭാഷകര്‍ : ചെറിയമുണ്ടം അബ്ദുല്‍ ഹമീദ് മദനി, കുഞ്ഞിമുഹമ്മദ് പറപ്പൂര്

Up Arabic & Malayalam القرآن الكريم Introduction മലയാളം യൂണികോഡ് English Translation

Reading Problems?
 
പരിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍ പരിഭാഷ
114 അദ്ധ്യായങ്ങള്‍

1. അല്‍ ഫാത്തിഹ ( പ്രാരംഭം )

2. അല്‍ ബഖറ ( പശു )

3. ആലു ഇംറാന്‍ ( ഇംറാന്‍ കുടുംബം )

4. നിസാഅ് ( സ്ത്രീകള്‍ )

5. മാഇദ ( ഭക്ഷണ തളിക )

6. അന്‍ആം ( കാലികള്‍ )

7. അഅ്റാഫ് ( ഉന്നതസ്ഥലങ്ങള്‍‍ )

8. അന്‍ഫാല്‍ ( യുദ്ധമുതല്‍‍ )

9. തൌബ ( പശ്ചാത്താപം )

10. യൂനുസ്

11. ഹൂദ്

12. യൂസുഫ്

13. ‍റഅദ് ( ഇടിനാദം )

14. ഇബ്രാഹീം

15. ഹിജ്റ്

16. നഹ്ല്‍ ( തേനീച്ച )

17. ഇസ്റാഅ് ( നിശായാത്ര )

18. അല്‍ കഹഫ് ( ഗുഹ‍ )

19. മര്‍യം

20. ത്വാഹാ

21. അന്‍ബിയാഅ് ( പ്രവാചകന്മാര്‍ )

22. ഹജ്ജ് ( തീര്‍ത്ഥാടനം )

23. അല്‍ മുഅ്മിനൂന്‍ ( സത്യവിശ്വാസികള്‍ )

24. നൂര്‍ ( പ്രകാശം )

25. ഫുര്‍ഖാന്‍ ( സത്യാസത്യ വിവേചനം )

26. ശുഅറാ ( കവികള്‍ )

27. നംല്‍ ( ഉറുമ്പ് )

28. ഖസസ് ( കഥാകഥനം‍ )

29. അങ്കബൂത് ( എട്ടുകാലി )

30. റൂം ( റോമക്കാര്‍ )

31. ലുഖ്മാന്‍

32. സജദ ( സാഷ്ടാംഗം )

33. അഹ്സാബ് (സംഘടിത കക്ഷികള്‍ )

34. സബഅ്

35. ഫാത്വിര്‍ ( സ്രഷ്ടാവ് )

36. യാസീന്‍

37. സ്വാഫ്ഫാത്ത് ( അണിനിരന്നവ‍ )

38. സ്വാദ്

39. സുമര്‍ ( കൂട്ടങ്ങള്‍ )

40. മുഅ്മിന്‍‍ ( വിശ്വാസി )

41. ഫുസ്സിലത്ത്

42. ശൂറാ ( കൂടിയാലോചന )

43. സുഖ്റുഫ് ( സുവര്‍ണ്ണാലങ്കാരം )

44. ദുഖാന്‍ ( പുക )

45. ജാഥിയ ( മുട്ടുകുത്തുന്നവര്‍ )

46. അഹ്ഖാഫ്

47. മുഹമ്മദ്

48. ഫതഹ് ( വിജയം )

49. ഹുജുറാത് ( അറകള്‍ )

50. ഖാഫ്

51. ദാരിയാത് ( വിതറുന്നവ )

52. ത്വൂര്‍ ( ത്വൂര്‍ പര്‍വ്വതം)

53. നജ്മ് ( നക്ഷത്രം )

54. ഖമര്‍ ( ചന്ദ്രന്‍ )

55. റഹ് മാന്‍‍ ( പരമകാരുണികന്‍ )

56. അല്‍ വാഖിഅ ( സംഭവം )

57. ഹദീദ്  ( ഇരുമ്പ് )

58. മുജാദില ( തര്‍ക്കിക്കുന്നവള്‍ )

59. ഹഷ്ര്‍ ( തുരത്തിയോടിക്കല്‍ )

60. മുംതഹന ( പരീക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടവള്‍ )

61. സ്വഫ്ഫ് ( അണി )

62. ജുമുഅ

63. മുനാഫിഖൂന്‍ ( കപടവിശ്വാസികള്‍ )

64. തഗാബൂന്‍ ( നഷ്ടം വെളിപ്പെടല്‍ )

65. ത്വലാഖ് ( വിവാഹ മോചനം )

66. തഹ് രീം ( നിഷിദ്ധമാക്കല്‍ )

67. മുല്‍ക്ക് ( അധിപത്യം )

68. ഖലം ( പേന )

69. ഹാഖ ( യഥാര്‍ത്ഥ സംഭവം )

70. മആരിജ ( കയറുന്ന വഴികള്‍ )

71. നൂഹ്

72. ജിന്ന് ( ജിന്ന് വര്‍ഗ്ഗം )

73. മുസമ്മില്‍ ( വസ്ത്രത്താല്‍ മൂടിവന്‍ )

74. മുദ്ദഥിര്‍ ( പുതച്ച് മൂടിയവന്‍ )

75. ഖിയാമ ( ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേല്‍പ്പ് )

76. ഇന്‍സാന്‍ ( മനുഷ്യന്‍ )

77. മുര്‍സലാത്ത് ( അയക്കപ്പെടുന്നവര്‍ )

78. നബഅ് ( വൃത്താന്തം )

79. നാസിയാത്ത് ( ഊരിയെടുക്കുന്നവ )

80. അബസ ( മുഖം ചുളിച്ചു )

81. തക് വീര്‍  ( ചുറ്റിപ്പൊതിയല്‍ )

82. ഇന്‍ഫിത്വാര്‍ ( പൊട്ടിക്കീറല്‍ )

83. മുതഫ്ഫിഫീന്‍ ( അളവില്‍ കുറയ്ക്കുന്നവന്‍ )

84. ഇന്ഷിഖാഖ് ( പൊട്ടിപിളരല്‍ )

85. ബുറൂജ് ( നക്ഷത്രമണ്ഡലങ്ങള്‍ )

86. ത്വാരിഖ് ( രാത്രിയില്‍ വരുന്നത് )

87. അഅ്അലാ ( അത്യുന്നതന്‍ )

88. ഗാശിയ ( മൂടുന്ന സംഭവം )

89. ഫജ്ര്‍ ( പ്രഭാതം )

90. ബലദ് ( രാജ്യം )

91. ശംസ് ( സൂര്യന്‍ )

92. ലൈല്‍ ( രാത്രി )

93. ളുഹാ ( പൂര്‍വ്വാഹ്നം )

94. ശര്‍ഹ് ( വിശാലമാക്കല്‍ )

95. തീന്‍ ( അത്തി )

96. അലഖ് ( ഭ്രൂണം )

97. ഖദ്ര്‍ ( നിര്‍ണയം )

98. ബയ്യിന ( വ്യക്തമായ തെളിവ് )

99. സല്‍സല ( പ്രകമ്പനം )

100. ആദിയാത് ( ഓടുന്നവ )

101. അല്‍ ഖാരിഅ ( ഭയങ്കര സംഭവം )

102. തകാഥുര്‍ (പെരുമ നടിക്കല്‍ )

103. അസ്വര്‍ ( കാലം )

104. ഹുമസ (കുത്തിപ്പറയുന്നവര്‍ )

105. ഫീല്‍ ( ആന )

106. ഖുറൈഷ്

107. മാഊന്‍ (  പരോപകാര വസ്തുക്കള്‍ )

108. കൌഥര്‍‍ ( ധാരാളം )

109. കാഫിറൂന്‍ ( സത്യനിഷേധികള്‍ )

110. നസ്ര്‍ ( സഹായം )

111. മസദ് (  ഈന്തപ്പനനാര് )

112. ഇഖ് ലാസ് ( നിഷ്കളങ്കത )

113. ഫലഖ് ( പുലരി )

114. നാസ് ( ജനങ്ങള്‍ )

പ്രസ്താവന